Dostava pitke vodde

Produktai

Geriamojo vandens tiekimas

Geriamasis vanduo yra gyvybė

Vandens reikia visiems: augalams, gyvūnams ir, žinoma, žmonėms. Vidutinis asmuo privačiame namų ūkyje kasdien suvartoja apie 250 litrų gėlo vandens. Todėl higieniškas geriamojo vandens tiekimas yra labai svarbus mūsų sveikatai ir mūsų gyvenimo kokybei. Dažnai tiekimo infrastruktūra yra blogos būklės ir turi būti atnaujinta. „Uponor“ siūlo saugių ir patikimų sprendimų, užtikrinančių higienišką vandens tiekimą pastate.

Geriamojo vandens sistemos ir geriamojo vandens higiena

Higieniškai švaraus geriamojo vandens tiekimas ypač svarbus gyvenamuosiuose pastatuose ir komerciniuose bei viešuosiuose pastatuose, pvz., viešbučiuose, slaugos namuose, ligoninėse ir sportui skirtuose pastatuose. Statytojai, savininkai ir operatoriai yra atsakingi už geriamojo vandens higieną ir už tai, kad geriamojo vandens tiekimas atitiktų teisinius reikalavimus. Tai reglamentuojama, pvz., Vokietijos rekomendacijoje VDI/DVGW 6023 „Geriamojo vandens tiekimo higiena“.

Svarbiausi planavimo, vykdymo, naudojimo ir priežiūros reikalavimai:

● Mažas vandens kiekis
● Nesustojanti eksploatacija
● Reguliarus vandens pasikeitimas geriamojo vandens sistemoje

Individualūs namai

„Uponor“ kompozitiniai vamzdžiai higieniškam nuosekliam montavimui.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą norėdami sužinoti, kodėl „Uponor“ rekomenduoja taip vadinamą „kontūro montavimą“. Tai saugiausias montavimo tipas (palyginti su T montavimu arba nuosekliu montavimu) siekiant įvykdyti higienos reikalavimus.

 

„Uponor“ sprendimai jums yra naudingi

Sprendimai komerciniams pastatams
Uponor vandentiekio vamzdžiai

Kontūro montavimo pranašumai

Viešbučius, slaugos namus ir ligonines griežtai prižiūri sveikatos institucijos. Jos nuolat paima mėginių iš sumontuotų sistemų pagal Vokietijos geriamojo vandens įsaką, kad būtų užtikrintas higieniškai saugaus vandens vartojimas. Sistemos operatoriai yra atsakingi už higieniškai saugaus geriamojo vandens tiekimo užtikrinimą.
Kai vandens naudojimas dažnai nutraukiamas, reikia specialisto patirties. Higieniška sistema užtikrina reguliarų ir saugų vandens pasikeitimą pagal geriamojo vandens įsaką.

Sprendimai gyvenamiesiems pastatams
Uponor vandentiekio paskirstymas

Sprendimai gyvenamiesiems pastatams

Geriamojo vandens įsake reikalaujama, kad savininkai reguliariai tikrintų, ar vamzdžiuose nėra legionelių. Legionelės dauginasi karšto ir šalto vandens vamzdynuose dėl vandens užsistovėjimo ir temperatūros, nepatenkančios į 25–50 °C intervalą.
Geriamojo vandens sistemose prijungiant čiaupą naudojami pratekamieji U formos sienelių kampai. Tai leidžia patikimai išvengti užsistovėjimo zonų. Grindų ir atskiros karšto vandens tiekimo linijos, kurių tūris didesnis nei 3 litrai, įrengiamos taip, kad cirkuliacija vyktų iki pat išgavimo vietos pagal DVGW (Vokietijos dujų ir vandens technikos bei mokslo asociacija) darbalapį W551. Tačiau tai sukelia problemų šalto vandens sistemose. Pavyzdžiui, gali įkaisti tuščios priekinės montavimo sienos ertmės. Net kai vyksta „cirkuliacija“, geriamasis vanduo gali nepageidaujamai sušilti nuo šalto vandens jungčių. To išvengti padeda žiedinis montavimas grindyse.