Vertikalus gruntinis kolektorius

  • Uponor vertical collectors
  • Diagram vertical collector

Sprendimas visų tipų gruntui ir vietos taupymas

„Uponor“ vertikalus kolektorius yra pati populiariausia grunto energijos naudojimo sistema. Jį galima įrengti visų rūšių grunte, ir tai yra mažiausiai vietos užimanti sistema. Grunto šiluma, perduodama į šilumos siurblį, bus pakelta iki reikalingos temperatūros šildymui ir buitiniam karštam vandeniui ruošti. Vertikalūs kolektoriai gali būti naudojami ir pasyviam (pigiam), ir aktyviam vėsinimui vasarą. Tai vienas pagrindinių privalumų, palyginti su kitomis grunto energijos sistemomis.

Vertikalus kolektorius yra daugiausia investicijų reikalaujantis grunto energijos sprendimas. Tačiau bet kokiu atveju turi būti išlaikyta pusiausvyra tarp privalumų ir investicijų. Šią sistemą galima įrengti ne tik įprastiniuose individualiuosiuose namuose, bet ir pramoniniuose bei biurų pastatuose.

„Uponor“ vertikalų kolektorių sudaro vienas U formos PE100 vamzdis. Vamzdžiuose cirkuliuoja šilumą pernešantis skystis, vandens ir antifrizo mišinys. Tirpalas paima šilumą iš grunto, perneša ją į šilumos siurblio garintuvą ir atvėsęs teka atgal į vertikalų kolektorių. Iš grunto per šilumos siurblį paimta energija panaudojama temperatūrai pakelti iki šildymo sistemai reikalingo lygio. Vertikalūs „Uponor“ kolektoriai gali būti iki 250 metrų ilgio, jie į statybvietes tiekiami jau surinkti ir atlikus slėgio bandymus.

Gręžimo įranga paprastai būna sumontuota ant sunkvežimio, todėl įrengimui reikia labai mažai vietos. Šiuos darbus ir visą sistemos įrengimą atlieka gręžimo įmonė.

Siekiant išvengti iškilimo, atlikus gręžimo darbus vertikalus kolektorius prieš įleidimą užpildomas vandeniu. Paprastai prie zondo apačioje prikabinamas papildomas svoris. Į jį turi būti atsižvelgiama apskaičiuojant gręžinių ilgį. Jei vertikalų kolektorių reikia užpilti, turi būti naudojamos geresnėmis terminėmis ypatybėmis pasižyminčios medžiagos. Tam, kad nesusidarytų ertmių, vertikalų kolektorių reikia užpildyti naudojant slėgį, per užpildymo ir inžektoriaus vamzdį nuo apačios į viršų.

Plotą aplink vertikalų kolektorių užstatyti ir užsandarinti galima, nes kolektorius veikia tokiame gylyje, kokiame saulės spinduliavimas ir lietus turi labai mažai įtakos grunto regeneracijai. Vertikalus kolektorius paprastai būna tiesiogiai sujungiamas su šilumos siurbliu. Jeigu yra daugiau nei viena vertikalaus kolektoriaus kilpa, turi būti naudojamas ir vamzdžių sujungimo mazgas. Jį galima įrengti lauke arba pastato viduje. Pastato viduje įrengiamą mazgą reikia termiškai izoliuoti, kad ant jo nesikondensuotų drėgmė.

Jei šiluminė įrengiamos sistemos galia yra daugiau kaip 30 kW, turi būti parengtas išsamus projektas atliekant testus ir modeliavimą.

Pagrindiniai vertikalių kolektorių privalumai

  • Palyginti mažai vietos užimanti grunto energijos sistema
  • Įrengimui tinka įvairių rūšių gruntas
  • Galimas ir aktyvus, ir pasyvus vėsinimas bei šildymas
  • Puikus sprendimas gyvenamiesiems ir pramoniniams pastatams
Uždaryti