Pigus vėsinimas naudojant grunto energiją

  • Free cooling

Puikus sprendimas, kai reikalingas vėsinimas

Puikus sprendimas, kai reikalingas vėsinimas. Terminas „pigus vėsinimas“ paprastai vartojamas kalbant apie technologiją, kai patalpoms vėsinti naudojama žema išorinė temperatūra. Pigaus vėsinimo koncepcija pagrįsta gruntinio šilumokaičio ir spindulinio šildymo bei vėsinimo sistemos sujungimu. Kaip gruntinis šilumokaitis gali būti naudojami horizontalūs, vertikalūs kolektoriai arba energijos narveliai. Gali būti pasitelkiamos ir šildomųjų grindų, šildomųjų sienų ar šildomųjų lubų sistemos. Spindulinėje sistemoje naudojami dideli paviršiai, todėl grunto temperatūros vanduo vėsinimui joje gali būti naudojamas tiesiogiai. Dėl to pigiam vėsinimui nereikalingas šilumos siurblys.

Šios sistemos eksploatavimo sąnaudas sudaro elektros energija, kuri reikalinga cirkuliaciniams siurbliams veikti tirpalo ir vandens sistemose. „Uponor“ siurblio ir šilumokaičio grupė EPG6 yra skirta atskiram vėsinimo vandens cirkuliavimui ir vėsinimo temperatūrai valdyti. EPG6 grupė yra jau sumontuota ir paruošta įrengti. Kartu su „Uponor“ gruntiniais kolektoriais šis įrenginys yra skirtas užtikrinti pigų vėsinimą per spindulines sistemas. EPG6 yra valdomas pasitelkiant „Uponor“ klimato valdiklį C-46, kuriuo galima reguliuoti spindulinėje sistemoje cirkuliuojančio vandens temperatūrą ir kuris sąveikauja su „Uponor“ patalpų temperatūros valdymo sistema.

Siekiant išvengti drėgmės kondensavimosi, „Uponor“ klimato valdiklis C-46 taip pat gali valdyti temperatūrą pagal rasos tašką. Pirminiame sistemos kontūre yra cirkuliacinis siurblys, kuris cirkuliuoja skystį tirpalo kontūre, ir trieigis pamaišymo vožtuvas, reguliuojantis debitą pirminiame kontūre, kad būtų palaikoma reikalinga temperatūra antriniame kontūre. Šilumokaitis, perduodantis šilumą iš spindulinės sistemos vandens į gruntinio kontūro tirpalą, gali perduoti iki 6 kW.

Visos išvardytos ypatybės leidžia EPG6 veikti kaip atskirai pigaus vėsinimo sistemai. Pigus vėsinimas labiausiai tinka individualiesiems namams ir kitiems vidutinio dydžio pastatams.

Sistemos veikimo principas:

free cooling

Schemoje parodyta „Uponor“ pigaus vėsinimo sistema su per gruntinį kolektoriumi ir „Uponor“ EPG6 kaip atskira sistema. „Uponor“ gruntinis kolektorius (11) prijungiamas prie kaip pirminis kontūras naudojant tą patį, kaip ir šilumos siurblio, tiekimo vamzdį. Jei įrengiama daugiau nei viena kilpa, joms sujungti gali būti pasitelkiamas sujungimo mazgas. Antrinis kontūras sujungiamas su šildymo vamzdžių sistema prieš sistemos kolektorių (6). Atkreipkite dėmesį, kad vandeniui antriniame kontūre cirkuliuoti reikia prijungti cirkuliacinį siurblį. Vėsinimo modulis gali būti įjungiamas automatiškai pasitelkiant „Uponor“ klimato valdiklį C-46 (10), arba kitu išoriniu signalu iš klimato valdiklio.

„Uponor“ tiekia visus poliams įrengti reikalingus komponentus: jungiamuosius vamzdžius, jungiamuosius mazgus, spintas ir kitus priedus.

  • Nedidelės papildomos investicijos, jei planuojami pamatai su poliais.
  • Patenkinami baziniai šilumos energijos poreikiai.
  • Galima įrengti esant bet kokio tipo giliam pamatui.
  • Puikus sprendimas gyvenamiesiems ir pramoniniams pastatams
Uždaryti