Aplinka

 • Uponor Operations

Aplinkos vadybos sistema

Aplinkos apsauga yra ypač reikšminga mūsų tiekimo grandinės dalis. ISO 14001 standartas apima pagrindinį standartų rinkinį, kurį organizacijos naudoja kurdamos ir įgyvendindamos efektyvias aplinkos apsaugos sistemas.

  • Tvarumas mūsų pačių veikloje

  • Tvari tiekimo grandinė apima ne vien mūsų veiklą. Būtent todėl tikimės, kad ir mūsų tiekėjai laikysis ISO 14001, ISO 9001 standartų bei galiojančių aplinkosaugos ir santykius su darbuotojais reglamentuojančių įstatymų. Mūsų bendroji tiekimo sutartis skirta kokybės standartams ir korporacinei atsakomybei visoje tiekimo grandinėje užtikrinti.
  • Efektyvus energijos naudojimas

  • Remiantis atliktais mūsų vidinių procesų vertinimais, didžiausias poveikis aplinkai daromas naudojant energiją mūsų gamyklose, transportavimo metu ar atliekant kitą logistikos veiklą. Todėl siekiame mažinti energijos poreikį ir kartu naudoti daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių.
  • CO2 emisija

  • Dalyvaujame Anglies dioksido atskleidimo projekte. Nuo 2009 m. koncerno mastu matuojame šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir poveikį klimato pokyčiams. Kasmet siekiame pagerinti emisijos rodiklius ir kuo tiksliau pateikti duomenis, susijusius su CO2 emisija. Mūsų tikslas – iki 2015 m. CO2 emisiją sumažinti 15 proc. (atskaitos taškas – 2009 m. lygis).
  • Atliekų sumažinimas ir perdirbimas

  • Savo gamyklose siekiame tobulinti atliekų tvarkymą. Plastikas yra nesunkiai perdirbama medžiaga, todėl dalis mūsų perteklinės produkcijos gali būti panaudojama kituose gamybos procesuose. Be to, dalį mūsų atliekų galima pasitelkti energijos gamybai, tokiu būdu į sąvartynus patektų mažiau atliekų.
Indicators

Tvarumo rodikliai

„Uponor“ padaliniuose visame pasaulyje nuolat tobuliname gamybos ir logistikos procesų pagrindinių aplinkosaugos rodiklių matavimo sistemą.

 

Uždaryti