Įsipareigojimas visuomenei

  • Collaboration with Uponor

Prisiimame atsakomybę

Suprantame, kad tik sutelkę bendras pastangas su išoriniais partneriais galėsime sukurti tvarią ateitį būsimoms kartoms. Mūsų veikla apima bendradarbiavimą su įvairiais partneriais – nuo statybų pramonės profesionalų iki mokslininkų. Įgyvendindami tvarumo politiką statybų pramonėje, galime prisidėti prie geriausių tvariosios statybos praktikų, o bendradarbiaudami su mokslininkais turime galimybę padėti ruošti būsimus tvariosios statybos lyderius.

Gamtos išteklių išsaugojimas yra labai svarbus augalijai, gyvūnijai ir visai žmonijai. Kaip partneris aktyviai prisidedame prie g SIWI and the Stockholm Water Prize teikimo. Metinis prizas skiriamas asmenims, institucijoms ir organizacijoms, kurie daug prisidėjo prie vandens išteklių, ekosistemų išsaugojimo bei apsaugos ir visų planetos gyventojų sveikatos gerinimo. Tokiu būdu padedame kurti geresnę aplinką žmonėms.

Nacionaliniu ir vietos lygiais dalyvaujame daugybėje tokią pat misiją atliekančių organizacijų bei renginių. Tai ir plataus masto pagalbos programos, tokios kaip „Make It Right“ (statomi saugūs, tvarūs ir nebrangūs namai dirbančioms šeimoms, skirti Naujajam Orleanui atstatyti praūžus uraganui Katrina), ir nedideli, bet reikšmingi projektai, kaip antai pagalba atkuriant erelio žuvininko (Pandion haliaetus) arealą Suomijos pietuose.

Bendradarbiavimas su profesionalais

Bendradarbiavimas ir partnerystė yra mūsų siekio skatinti tvarumą statybų versle pagrindas. Tai leidžia prisidėti prie aplinkosaugos gerinimo statybų procese – nuo projektavimo iki objekto užbaigimo.

Tam, kad bendradarbiauti būtų lengviau, aktyviai dalyvaujame pagrindiniuose pramonės forumose: 

Encord logo

ENCORD
Priklausome ENCORD – Europos statybos įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tinklui, ir kartu su kitomis svarbiausiomis mūsų pramonės šakos įmonėmis dalyvaujame kuriant Europos koncepciją ir principų sistemą tvarumui statybų pramonėje įgyvendinti.
Skaitykite daugiau apie ENCORD

 

Teppfa logo

TEPPFA
Priklausydami TEPPFA – Europos plastikinių vamzdžių ir armatūros asociacijai, esame įsipareigoję ginti savo pramonės šakos interesus Europos lygiu ir rūpintis aplinkosaugos klausimais bei tvaria plėtra. Šiaurės Amerikoje dalyvaujame JAV veikiančios PPFA – Plastiko ir vamzdžių armatūros asociacijos – tvarumo veikloje.

 

Nordic build logo

NORDIC BUILT
Priklausome ir „Nordic Built“ – tai Šiaurės šalių iniciatyva, skirta tvariosios statybos koncepcijų, inicijuotų Šiaurės šalių prekybos ir pramonės ministrų tarybos, rengimui paspartinti. Programa „Nordic Built“ suteikia patrauklias, efektyvias bendradarbiavimo galimybes ir įgyvendina projektus, parodančius pasaulyje prieinamus sprendimus.

 

FIBBC logo

GREEN BUILDING COUNCILS
Keliose šalyse priklausome organizacijai „Green Building Councils“, kuri skatina tvarumą, susijusį su gyvenamąja aplinka pasauliniu mastu.

 

Uždaryti