Tvarumas

  • sustainability

Geresniam gyvenimui

Tvarumas – tai pasaulio bendruomenės vystymasis ir klestėjimas, pagrįsti aplinkosaugos valdymu, socialine gerove bei ekonomikos augimu.

„Uponor“ bendrovėje tai atspindi mūsų:
• vizija, kad kuriami sprendimai padės pagerinti žmonių gyvenimą visame pasaulyje, ir
• pagrindinis tikslas – bendradarbiaujant su profesionalais kurti geresnę aplinką žmonėms.

Taigi tvarumas jau daug metų yra svarbus mūsų veiklos veiksnys. Bendrovė „Uponor“ daug prisideda prie tvarios aplinkos kūrimo. Siekiame pelningai augti kaip tvari įmonė kurdami novatoriškus ir atsakingus sprendimus, gerinančius žmonių aplinką ir kartu mažinančius poveikį gamtai.

„Uponor“ vizija 2020 metams:
Intensyviai plėtoti tvarumo kultūrą, kuri aiškiai skleistų mūsų vertybes, atsispindėtų visos mūsų organizacijos veikloje ir prisidėtų prie pelningo mūsų verslo augimo.

Siekdami tvarios ateities įsipareigojame:

Ryžtingai integruoti tvarumo principus į bendrą korporacinį požiūrį:
Mažinti poveikį aplinkai:
Gerinti gyvenimą novatoriškais sprendimais:
Paskatinti išorinius partnerius prisijungti prie mūsų tvarumo siekio.:
Corporate mindset teaser

Tam, kad mūsų kelias tvarios ateities link būtų sėkmingas, turime plėtoti korporacinę tvarumo kultūrą – į tai turi įsitraukti visi mūsų darbuotojai.

Environmental mindset teaser

Suprantame, kad tai, kaip perdirbame žaliavas ir tiekiame produktus savo rinkoms, gali būti labai svarbu prisidedant prie poveikio aplinkai mažinimo visą pastatų ir konstrukcijų gyvavimo laiką.

solutions mindset teaser

Mūsų novatoriški sprendimai gali padėti pasiekti nulinę anglies dvideginio emisiją komfortiškoje ir sveikoje aplinkoje.

stakeholders teaser

Pripažįstame bendradarbiavimo su visais mūsų partneriais svarbą kuriant tvarią ateitį būsimoms kartoms.

Kaip vykdome savo įsipareigojimus?

  • Society
  • Tvarus požiūris
  • Mūsų požiūris į tvarumą turi būti aiškus visai organizacijai.

  • Operations
  • Aplinka
  • Visą savo tiekimo grandinės veiklą organizuojame taip, kad poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis.
  • Systems
  • Novatoriški sprendimai
  • Vertiname sprendimus, kurie nedaro jokio poveikio aplinkai.

Indicators

Mūsų kelias

Tvarumas mums yra savaime suprantama koncepcija.

 

Uždaryti