Uponor higieniškas vandentiekis

Inovacijos

Vandens poreikio valdymas

Ekonomiškas vandens išteklių naudojimas

Vanduo gyvybiškai svarbus žmonėms, gyvūnams ir augalams. Daug žmonių visai nežino, kad šie ištekliai mūsų planetoje yra riboti. Vanduo – svarbiausias mūsų išteklius, kuris artimiausiais metais vis dažniau atsidurs dėmesio centre. Todėl ateityje profesionalus vandens valdymas bus gyvybiškai svarbus norint užtikrinti mūsų planetos išgyvenimą. „Uponor“ nuolat plečia savo patirtį geriamojo vandens srityje. Kartu su savo partneriais šiuo tikslu kuriame naujas technologijas. Vandens kokybės stebėsena ir daiktų interneto susiejimas su išmaniąja geriamojo vandens tiekimo stebėsena bei kontrole yra kelias į saugią ateitį.

Uponor Smatrix kontrolės sistema

Vandens suvartojimo stebėsena ir mažinimas

„Uponor“ yra inovatyvi ne tik gaminių vystymo, bet ir „daiktų interneto“ srityje. Mūsų Amerikos partneris „Belkin International“ yra vienas iš pirmaujančių plataus vartojimo elektronikos, tinklo ir išmaniųjų namų technologijų tiekėjų. Bendra įmonė „Phyn“ jungia abiejų bendrovių kompetencijas. Ji kuria sistemas, kurios automatiškai stebi geriamojo vandens tiekimą pastatuose. Tikslas yra neleisti atsirasti nuotėkiams, taip mažinant vandens suvartojimą. Kuriama unikali pridėtinė vertė, naudinga tiek vartotojams, tiek pramonei.
Ši bendra įmonė pastebimai išplėtė esamas „Uponor“ bendradarbiavimo sritis. Tuo pačiu bendrovė didina savo kompetenciją geriamojo vandens tiekimo ir higienos srityje. Pirmą kartą daiktų internetas yra susiejamas su išmania geriamojo vandens tiekimo stebėsena bei kontrole. Tai svarbus žingsnis išmaniųjų namų technologijų srityje.

Sistema su išankstiniu perspėjimu apie nuotėkius

Komunalinių paslaugų bendrovės galėtų sutaupyti išteklių ir pinigų, jei pasistengtų išvengti betikslio vandens eikvojimo. Išankstinis perspėjimas apie įvykusius nuotėkius arba trūkusius vamzdžius sumažina galimus nuostolius, taip pat draudimo įmokas. Planavimo ekspertai galėtų bet kada gauti skaitmeninius duomenis iš sistemų, kurios jau iš anksto įrengtos planuojant geriamojo vandens sistemas. HVAC srityje besispecializuojančios bendrovės galėtų savo klientams siūlyti papildomų stebėsenos paslaugų:

Daugiau informacijos apie Phyn
phyn

Vandens kokybės analizė per keletą sekundžių